Záhada jménem Yello Energy: Kdo za firmou vlastně stojí?

Yello Energy Majitel

Yello Energy na českém trhu

Společnost Yello Energy vstoupila na český trh v roce 2006 a od té doby si vybudovala silnou pozici dodavatele elektřiny a plynu. I když název Yello evokuje mezinárodní korporaci, ve skutečnosti je Yello Energy součástí české energetické skupiny. Majitelem Yello Energy je Energetický a průmyslový holding (EPH), jeden z největších energetických konglomerátů ve střední Evropě. EPH je soukromá společnost vlastněná Danielem Křetínským, Patrikem Tkáčem a skupinou manažerů. Yello Energy tak těží z pevného zázemí a zkušeností silné mateřské společnosti s dlouholetou tradicí na českém energetickém trhu. Tato synergie umožňuje Yello Energy nabízet konkurenceschopné ceny energií a zároveň investovat do rozvoje moderních služeb pro své zákazníky.

Mateřská společnost: EnBW

Yello Energy je značka, za kterou stojí silný a stabilní partner – německá energetická společnost EnBW Energie Baden-Württemberg AG. EnBW je jedním z největších dodavatelů energií v Německu a má bohaté zkušenosti v oblasti energetiky. Společnost se zaměřuje na udržitelnou budoucnost a investuje do obnovitelných zdrojů energie. Díky silnému zázemí mateřské společnosti EnBW může Yello Energy nabízet svým zákazníkům spolehlivé dodávky energií za výhodné ceny. Zároveň má Yello Energy jistotu a stabilitu, kterou jí poskytuje silný a zkušený partner na energetickém trhu.

Energetický gigant z Německa

Yello Energy působí na českém trhu od roku 2006 a za tu dobu si stihla vybudovat silnou pozici. Málokdo ale ví, že za touto značkou stojí německý energetický gigant EnBW (Energie Baden-Württemberg). Tato společnost, s kořeny sahajícími až do roku 1997, patří mezi největší dodavatele energií v Německu. EnBW zásobuje elektřinou a plynem miliony domácností a firem, a to nejen v Německu, ale i v dalších evropských zemích. Yello Energy tak není jen samostatnou značkou, ale součástí silné a stabilní skupiny s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi v energetice. Díky zázemí v silné mateřské společnosti může Yello Energy nabízet svým zákazníkům v České republice výhodné ceny energií, moderní služby a spolehlivý servis.

Historie a zaměření EnBW

Společnost Yello Energy patří do skupiny EnBW (Energie Baden-Württemberg), jedné z největších energetických společností v Německu a Evropě. Historie EnBW sahá až do roku 1921, kdy byla založena společnost Energieversorgung Südwestdeutschland AG. Po sloučení s Badenwerkem AG v roce 1997 vznikla dnešní EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Yello Energy se stala součástí skupiny EnBW v roce 2019, čímž se posílila pozice EnBW na trhu s energiemi pro domácnosti a malé podniky. EnBW se profiluje jako inovativní společnost směřující k udržitelné budoucnosti. Zaměřuje se na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrné a solární elektrárny. Zároveň investuje do modernizace elektrické sítě a rozvoje inteligentních energetických řešení. Yello Energy, jako součást skupiny EnBW, sdílí tyto hodnoty a cíle. Zákazníci Yello Energy tak mohou mít jistotu, že odebírají energie od zodpovědné společnosti, která se aktivně podílí na budování čistší a udržitelnější energetiky.

yello energy majitel

Akcionáři EnBW: Země Baden-Württemberg

Země Bádensko-Württembersko je významným akcionářem energetické společnosti EnBW (Energie Baden-Württemberg AG). Drží majoritní podíl ve společnosti, čímž má silný vliv na její směřování a strategická rozhodnutí. Yello Energy je značkou, pod kterou EnBW dodává energie a energetické služby v České republice.

Pro zákazníky Yello Energy je důležité vědět, že za značkou stojí silná a stabilní mateřská společnost s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v energetice. EnBW se v posledních letech profiluje jako společnost směřující k udržitelné budoucnosti a investuje značné prostředky do rozvoje obnovitelných zdrojů energie. To se odráží i v nabídce Yello Energy, která se zaměřuje na inovativní a ekologicky šetrné produkty a služby pro své zákazníky.

Spojení s EnBW dává Yello Energy silné zázemí a stabilitu na českém trhu. Zákazníci se tak mohou spolehnout na spolehlivé dodávky energií a férové ceny. Zároveň se jim otevírají možnosti využívat moderní technologie a služby, které jim pomohou snižovat svou energetickou náročnost a šetřit životní prostředí.

Další akcionáři: Obce a města

Yello Energy je značka, pod kterou působí společnost První energetická, a.s., součást skupiny EP Energy, a.s. Akcionářská struktura EP Energy, a.s. je poměrně komplexní a zahrnuje jak subjekty z veřejného, tak i soukromého sektoru. Mezi akcionáři s menšinovým podílem se nachází i několik obcí a měst, pro které představuje vlastnictví akcií v energetické společnosti strategickou investici. Tyto obce a města se tak podílejí na zisku společnosti a zároveň získávají určitý vliv na její směřování. Konkrétní seznam obcí a měst, které drží akcie EP Energy, a.s., a tedy i nepřímo Yello Energy, není veřejně dostupný. Informace o akcionářské struktuře a majetkové účasti jsou důvěrné a podléhají ochraně v souladu s obchodním tajemstvím.

yello energy majitel

Vliv EnBW na Yello Energy

V roce 2016 se německá energetická společnost EnBW stala stoprocentním vlastníkem Yello Energy. Tato akvizice znamenala významný krok v expanzi EnBW na evropský trh s energiemi a posílila pozici Yello jakožto významného dodavatele elektřiny a plynu. EnBW, jeden z největších dodavatelů energií v Německu, přinesl do Yello Energy značné finanční a technické zázemí. Díky tomu mohla Yello dále rozvíjet své služby, investovat do inovativních řešení a posilovat svou pozici na trhu. Zároveň se Yello Energy mohla opřít o dlouholeté zkušenosti a expertízu EnBW v oblasti energetiky. Pro zákazníky Yello Energy znamenala akvizice ze strany EnBW především záruku stability a spolehlivosti. EnBW je renomovaná a finančně silná společnost s dlouhou historií, což zaručuje, že Yello Energy bude i nadále poskytovat své služby na vysoké úrovni. Zároveň se otevírají nové možnosti pro rozvoj produktů a služeb, které budou moci zákazníci Yello Energy v budoucnu využívat.

Identita majitele společnosti Yello Energy je důležitou informací pro pochopení fungování a směřování firmy na trhu s energiemi.

Eliška Nováková

Stabilita a dlouhodobé cíle

Yello Energy je hrdé na svou transparentnost a otevřenost ohledně vlastnické struktury. Věříme, že znalost majitele dodává našim zákazníkům jistotu a důvěru v naše služby. Stabilita a dlouhodobé cíle jsou pro nás klíčové. Naším cílem není jen dodávat elektřinu a plyn, ale stát se vaším dlouhodobým a spolehlivým partnerem v oblasti energetiky.

Transparentnost a důvěryhodnost

V Yello Energy klademe velký důraz na transparentnost a důvěryhodnost. Věříme, že otevřenost o našem vlastnictví a struktuře je klíčová pro budování pevných vztahů s našimi zákazníky.

Informace o našem majiteli jsou veřejně dostupné a snadno dohledatelné. Yello Energy je součástí silné a stabilní mezinárodní energetické skupiny, která nám poskytuje potřebné zázemí a expertízu. Naše příslušnost ke skupině nám umožňuje nabízet konkurenceschopné ceny energií a zároveň investovat do inovativních řešení pro naše zákazníky.

Chápeme, že důvěra se buduje postupně a je založena na čestném a transparentním jednání. Proto se vždy snažíme poskytovat jasné a srozumitelné informace o našich produktech a službách. Naše zákaznická podpora je tu pro vás, aby zodpověděla veškeré vaše dotazy a pomohla vám s čímkoli, co budete potřebovat.

Yello Energy: Spolehlivá volba?

Yello Energy vstoupila na český trh s energií poměrně nedávno a mnozí se ptají, zda je tato společnost spolehlivým dodavatelem. Yello Energy patří do skupiny Yello, která je součástí nadnárodní energetické společnosti EnBW (Energie Baden-Württemberg) s více než stoletou tradicí. EnBW je jedním z největších dodavatelů energií v Německu a působí i v dalších evropských zemích. Tato silná mateřská společnost dodává Yello Energy potřebnou stabilitu a jistotu. Zákazníci Yello Energy se tak mohou spolehnout na zkušenosti a zázemí renomované mezinárodní společnosti. Pro spotřebitele je důležité vědět, s kým uzavírají smlouvu, a v případě Yello Energy je to jasné: jde o součást silné a stabilní skupiny EnBW.

yello energy majitel