Petr Nečas - Články a rozhovory

Petr Nečas za své působení na české politické scéně zveřejnil poměrně velké množství článků a diskuzí, ve kterých vyjadřoval...

volební průzkum

Volební Průzkum

V

Co je volební průzkum? V Jak fungují volební průzkumy? Volební průzkumy se snaží předpovědět výsledky voleb dotazováním se vzorku populace na jejich volební preference. Fungují na principu statistického šetření, kde reprezentativní vzorek populace odráží názory celku. Důležitá je velikost vzorku - čím větší, tím...