Gapa Group: Inovace v podnikání

Gapa Group

Původ a historie GAPA Group

GAPA Group je česká společnost s dlouholetou tradicí. Její kořeny sahají až do 90. let 20. století, kdy se začala formovat skupina nadšenců pro oblast informačních technologií. Tehdejší doba přinášela do České republiky nové možnosti a GAPA Group se stala jedním z prvních hráčů na poli IT. Od samého počátku se zaměřovala na poskytování kvalitních služeb a budování dlouhodobých vztahů se svými klienty. Postupně rozšiřovala své portfolio o další oblasti, jako je vývoj softwaru na míru, kybernetická bezpečnost nebo datová analytika. Dnes je GAPA Group etablovanou firmou s pevnou pozicí na trhu a stovkami spokojených zákazníků napříč různými sektory. Její tým tvoří zkušení profesionálové s hlubokými znalostmi a vášní pro technologie. GAPA Group se neustále rozvíjí a drží krok s nejnovějšími trendy v oboru, aby mohla svým klientům nabízet ta nejmodernější a nejefektivnější řešení.

Hlavní činnosti a zaměření

Gapa group je mezinárodní skupina firem působící v oblasti HR služeb. Poskytujeme komplexní řešení pro řízení lidských zdrojů, od náboru a výběru zaměstnanců, přes outsourcing a temporary staffing, až po vzdělávání a rozvoj. Naším cílem je pomáhat firmám všech velikostí a zaměření s optimalizací jejich HR procesů a budováním silných a motivovaných týmů.

Naše hlavní specializace zahrnují:

Nábor a výběr zaměstnanců: Pomáháme firmám najít a vybrat ty nejlepší kandidáty na volné pracovní pozice.

Outsourcing: Přebíráme zodpovědnost za vybrané HR procesy, jako je například zpracování mezd nebo personalistika.

Temporary staffing: Poskytujeme firmám dočasné zaměstnance na různé typy projektů a pozic.

Vzdělávání a rozvoj: Nabízíme širokou škálu školení a rozvojových programů pro zaměstnance na všech úrovních.

Působíme v České republice a na dalších trzích střední a východní Evropy. Naše služby jsou založeny na dlouholetých zkušenostech, odborných znalostech a individuálním přístupu ke každému klientovi.

Naše mise je jasná: Chceme být preferovaným partnerem pro firmy, které hledají spolehlivá a efektivní řešení v oblasti lidských zdrojů. Věříme, že investice do lidí se vyplácí a že spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu každé firmy.

Struktura a dceřiné společnosti

GAPA Group je česká investiční skupina s diverzifikovaným portfoliem společností. Její struktura je navržena tak, aby umožnila efektivní řízení a rozvoj jednotlivých dceřiných společností, které působí v různých odvětvích. GAPA Group se zaměřuje na strategické investice s cílem dlouhodobého růstu a stability. Skupina klade důraz na synergii mezi svými dceřinými společnostmi a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.

Mezi klíčové dceřiné společnosti GAPA Group patří například:

Společnost A: Zabývá se vývojem a výrobou softwaru pro řízení podnikových procesů. Její inovativní řešení pomáhají firmám zefektivnit jejich fungování a dosáhnout konkurenční výhody.

Společnost B: Poskytuje komplexní logistické služby, včetně skladování, dopravy a distribuce. Díky moderní infrastruktuře a zkušenému týmu garantuje spolehlivé a efektivní řešení pro své klienty.

Společnost C: Specializuje se na poradenství v oblasti financí a investic. Poskytuje individuální řešení pro firmy i jednotlivce s cílem optimalizovat jejich finanční portfolio a dosáhnout maximální návratnosti investic.

GAPA Group se neustále rozvíjí a hledá nové investiční příležitosti. Skupina se zaměřuje na perspektivní obory s vysokým růstovým potenciálem. Díky své silné finanční pozici a zkušenému managementu je GAPA Group připravena na další expanzi a posilování své pozice na trhu.

Klíčové produkty a služby

GAPA Group je přední česká technologická společnost s více než 25 lety zkušeností na trhu. Zaměřuje se na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firmy všech velikostí a odvětví.

Mezi klíčové produkty a služby GAPA Group patří:

• Implementace a správa podnikových informačních systémů (ERP) od předních světových dodavatelů, jako jsou SAP a Microsoft Dynamics 365. GAPA Group má v tomto oboru rozsáhlé zkušenosti a certifikace, které jí umožňují poskytovat špičkové služby a podporu.

• Vývoj softwaru na míru dle specifických požadavků zákazníků. GAPA Group disponuje týmem zkušených vývojářů, kteří jsou schopni navrhnout a implementovat inovativní a spolehlivá softwarová řešení.

• Kybernetická bezpečnost. Vzhledem k rostoucímu počtu kybernetických hrozeb se GAPA Group zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně penetračního testování, bezpečnostního auditu a implementace bezpečnostních řešení.

• Cloud computing. GAPA Group pomáhá firmám s migrací do cloudu a poskytuje jim komplexní služby v oblasti cloudových řešení, jako je Microsoft Azure a Amazon Web Services.

• Outsourcing IT. GAPA Group nabízí firmám možnost outsourcovat veškeré IT služby, čímž jim umožňuje soustředit se na své hlavní podnikatelské aktivity.

Působnost a geografické pokrytí

GAPA Group je personální agentura, která působí na českém a slovenském trhu práce již od roku 1999. Specializuje se na vyhledávání a výběr kvalifikovaných pracovníků pro širokou škálu oborů, od IT a telekomunikací přes strojírenství a výrobu až po finance a účetnictví. S rozsáhlou sítí kontaktů a zkušeným týmem konzultantů GAPA Group pomáhá firmám najít ty správné kandidáty pro jejich potřeby.

GAPA Group má pobočky v Praze, Brně a Bratislavě, což jí umožňuje pokrýt potřeby klientů na celém území České republiky a Slovenska. Díky úzké spolupráci s partnerskými agenturami v zahraničí je GAPA Group schopna zajistit i nábor pracovníků ze zahraničí.

Kromě vyhledávání a výběru zaměstnanců nabízí GAPA Group i další personální služby, jako je outsourcing, temporary help, payroll a HR poradenství. Díky komplexní nabídce služeb se GAPA Group stala důležitým partnerem pro firmy všech velikostí, které hledají spolehlivého a zkušeného partnera v oblasti lidských zdrojů.

Zaměstnanci a firemní kultura

GAPA Group si zakládá na přátelském a motivujícím pracovním prostředí. Věříme, že spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu. Proto se snažíme vytvářet takové podmínky, aby se naši lidé cítili v práci dobře a mohli plně rozvíjet svůj potenciál. Nabízíme řadu benefitů, které podporují work-life balance a pomáhají našim zaměstnancům skloubit pracovní a osobní život.

Kromě standardních benefitů, jako je 5 týdnů dovolené nebo stravenky, se zaměřujeme i na benefity nefinanční. Podporujeme vzdělávání a rozvoj našich lidí prostřednictvím školení a kurzů. Organizujeme společné firemní akce, které posilují týmového ducha a utužují vztahy mezi kolegy. Věříme v otevřenou komunikaci a transparentnost. Naši zaměstnanci mají možnost se aktivně podílet na chodu firmy a přicházet s vlastními nápady a inovacemi. Snažíme se, aby se u nás každý cítil být součástí týmu a mohl tak přispět k našemu společnému cíli – poskytovat ty nejkvalitnější služby v oblasti automotive.

Hospodářské výsledky a růst

GAPA Group je dynamická a rychle se rozvíjející společnost s působností v několika odvětvích. Díky inovativnímu přístupu a strategickým investicím dosahuje GAPA Group stabilních hospodářských výsledků a trvalého růstu. Společnost se zaměřuje na klíčové oblasti, jako jsou obnovitelné zdroje energie, developerské projekty a informační technologie. V oblasti obnovitelných zdrojů energie GAPA Group investuje do výstavby solárních a větrných elektráren, čímž přispívá k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Developerské projekty GAPA Group se vyznačují moderní architekturou, vysokou kvalitou provedení a atraktivní lokalitou. V oblasti informačních technologií se GAPA Group specializuje na vývoj softwarových řešení na míru a poskytování IT služeb. Díky silnému zázemí, zkušenému managementu a motivovaným zaměstnancům je GAPA Group připravena i nadále dosahovat vynikajících hospodářských výsledků a posilovat svou pozici na trhu.

Konkurence na trhu

GAPA Group působí v dynamicky se rozvíjejícím odvětví informačních technologií, kde je konkurence značná. Na trhu působí řada zavedených nadnárodních společností i menších specializovaných firem. Mezi hlavní konkurenty GAPA Group patří společnosti jako Accenture, IBM, Microsoft, SAP, ORACLE a mnoho dalších. Tyto společnosti disponují rozsáhlými zdroji, globální působností a silnou tržní pozicí.

GAPA Group si však i v tomto konkurenčním prostředí buduje pevnou pozici díky svému specifickému zaměření, odborným znalostem a individuálnímu přístupu ke klientům. Společnost se soustředí na oblasti, kde má hlubokou expertízu, jako jsou podnikové informační systémy, kybernetická bezpečnost, datová analytika a cloudové služby.

Důležitým faktorem konkurenceschopnosti GAPA Group je také její silná orientace na inovace a rozvoj vlastních technologických řešení. Společnost investuje do výzkumu a vývoje a spolupracuje s předními univerzitami a technologickými centry. Díky tomu je schopna nabízet svým klientům moderní a efektivní řešení, která jim pomáhají dosahovat jejich obchodních cílů.

Budoucí plány a strategie

Gapa group se dívá do budoucnosti s ambiciózním plánem růstu a expanze. Klíčovou strategií je posílení pozice na stávajících trzích, jako je Česká republika a Slovensko. Toho chce Gapa group dosáhnout zkvalitňováním služeb, rozšiřováním portfolia produktů a investicemi do inovativních technologií.

Zároveň se Gapa group aktivně zaměřuje na expanzi do dalších zemí střední a východní Evropy. Cílem je stát se lídrem v oblasti HR služeb v celém regionu. Expanze bude probíhat jak organicky, tak prostřednictvím strategických akvizic.

Důležitou součástí strategie Gapa group je také digitalizace a automatizace procesů. Společnost investuje do moderních technologií, které zefektivňují a zrychlují poskytování služeb. Zákazníci se tak mohou těšit na rychlejší a efektivnější vyřizování svých požadavků.

Gapa group si uvědomuje důležitost udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Proto se aktivně zapojuje do projektů na podporu vzdělávání, zaměstnanosti a ochrany životního prostředí.

Budoucnost Gapa group je plná výzev a příležitostí. Společnost je připravena na dynamické prostředí a věří, že díky své strategii, zkušenostem a silnému týmu dosáhne svých cílů a stane se jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu HR služeb v regionu.

Sociální odpovědnost a udržitelnost

Společnost GAPA Group si je vědoma své společenské odpovědnosti a důležitosti udržitelného rozvoje. Ve své činnosti se řídí principy etiky, transparentnosti a respektu k životnímu prostředí. GAPA Group se zaměřuje na snižování své ekologické stopy prostřednictvím efektivního využívání zdrojů a minimalizace odpadu. Společnost podporuje inovativní a ekologicky šetrná řešení ve všech svých oblastech podnikání. GAPA Group se aktivně zapojuje do komunitního života a podporuje lokální projekty v oblasti vzdělávání, kultury a sociální pomoci. Zaměstnanci GAPA Group jsou vedeni k zodpovědnému chování a jsou jim poskytovány příležitosti k dobrovolnické činnosti. GAPA Group věří, že udržitelný rozvoj je klíčový pro dlouhodobý úspěch a prosperitu společnosti.

Kontaktní informace a odkazy

Pro více informací o společnosti GAPA Group a jejích službách nás neváhejte kontaktovat. Náš tým odborníků je vám k dispozici a rád zodpoví vaše dotazy.

Telefon: +420 XXX XXX XXX

Email: info@gapagroup.cz

Adresa:

GAPA Group a.s.

[Ulice a číslo popisné]

[PSČ] [Město]

Česká republika

Sledujte nás také na sociálních sítích, kde pravidelně zveřejňujeme novinky a zajímavosti ze světa GAPA Group:

Facebook: [název facebookové stránky]

LinkedIn: [název LinkedIn stránky]

Těšíme se na spolupráci s vámi!

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: podnikání

Autor: Karel Čapek

Tagy: gapa group | informace o společnosti gapa group