Petr Nečas - Galerie

Petr Nečas je známým českým politikem a expremiérem, který se narodil 19. listopadu 1964. Petr Nečas a jeho rodiče žili v Uherském...

štátna príslušnosť

Štátna Príslušnosť

Štátna príslušnosť: Kľúč k politickým právam a povinnostiam?

Získání státní příslušnosti Česká republika nabízí několik cest k získání státního občanství. Nejběžnější je získání občanství udělením, které je možné po splnění určitých podmínek, jako je pobyt na území ČR, znalost českého jazyka a absence trestní minulosti. Dále je možné získání občanství...