Petr Nečas - Galerie

Petr Nečas je známým českým politikem a expremiérem, který se narodil 19. listopadu 1964. Petr Nečas a jeho rodiče žili v Uherském...

slovak finance

Slovak Finance

Slovenské finance lákají investory

Slovenské finance: Přehled Slovenské finance prošly v posledních desetiletích významnou transformací. Po rozdělení Československa v roce 1993 muselo Slovensko vybudovat vlastní finanční systém a instituce. Země se vydala cestou tržní ekonomiky a integrace do evropských struktur, což mělo zásadní dopad na slovenské...